Index Misfits Samhain Danzig Misfits '95 Undead Biographies Related Bands Appendices Lyrics/Tab Forum

METRO, May 5, 1997
------------------

[In Swedish]

Misfits =E4r tillbaka efter 13 =E5rs uppeh=E5ll

 Miljontals m=E4nniskor har h=F6rt Misfits l=E5tar i Metallicas och =
Guns'N'Roses coverversioner. Nu =E4r den =E4kta varan tillbaka. Snart =
sl=E4pper de legendariska skr=E4ckpunkarna sitt f=F6rsta studioalbum =
p=E5 14 =E5r.  Misfits har dock =E5terbildats utan s=E5ngaren Glenn =
Danzig som =E4r fullt upptagen med gruppen Danzig. I st=E4llet =E4r det =
22-=E5rige Michale Graves vi f=E5r h=F6ra p=E5 "American Psycho".
 - Ett av sk=E4len till att vi valde Michale =E4r att han inte hade =
lyssnat p=E5 Misfits tidigare, vilket g=F6r att han kan tillf=F6ra =
n=E5got nytt till v=E5rt sound, ber=E4ttar basisten Jerry Only.=20
 - Glenn Danzig spred bara d=E5lig st=E4mning i gruppen. Nu har vi en =
s=E5ngare som det g=E5r att prata och umg=E5s med. H=E5rda ord som har =
sin grund i att Jerry legat i en l=E5ng r=E4ttslig strid med Glenn =
Danzig om r=E4tten till namnet Misfits.  Namntvisten =E4r ocks=E5 den =
fr=E4msta orsaken till att gruppen legat p=E5 is i 13 =E5r.  N=E4r Jerry =
nu slutligen uppn=E5tt den stabilitet i gruppen som han tidigare saknat =
=E4r planerna stora. =C5r 2001 ska den nya s=E4ttningen av Misfits =
sl=E4ppa en punkrockig skildring av rockens historia.
 - Jag vill spela in fyra skivor med alla l=E5tar som n=E5gonsin =
inspirerat mig, ber=E4ttar Jerry. "The History of Rock'n'Roll of the =
20th Century" ska samlingen heta. Eric Franz=E9n